Phần mềm và Hướng dẫn reset máy in mầu Epson DTEXE212 - Epson L130 L220 L310 L360 L365

Cập nhật: 2023-12-04 16:09:01
Lượt xem: 127
 1. Download phần mềm Reset  Epson L130 L220 L310 L360 L365
 2. Open file Reset  Epson L130 L220 L310 L360 L365
 3. Particular adjustment mode.
 4. Reset Waste ink pad counter – OK.
 5. Give check box Main Pad Counter.
 6. Click Initialization – OK.
 7. Tắt máy in và khởi động lại máy in – OK. Hoàn thành quá trình reset.

 

​Tải phần mềm tại đây 

 1. Download phần mềm Reset  Epson L130 L220 L310 L360 L365
 2. Open file Reset  Epson L130 L220 L310 L360 L365
 3. Particular adjustment mode.
 4. Reset Waste ink pad counter – OK.
 5. Give check box Main Pad Counter.
 6. Click Initialization – OK.
 7. Tắt máy in và khởi động lại máy in – OK. Hoàn thành quá trình reset.
Các bài viết khác